Kulatý stůl pro StD

8 hodin (1 den)

Termíny

30.11. 2021

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků sociálně - terapeutických dílen, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby. Setkání se konají zpravidla 2 x ročně.

Příklady témat, o kterých budeme diskutovat:

  • Jaký je rozdíl mezi aktivitami sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře?
  • Možnosti pracovního nácviku klientů, zajímavé činnosti pro klienty, alternativní aktivizační techniky.
  • Prostředí a vybavenost dílny - co je nezbytné, vhodné, zbytečné?
  • Individuální plánování - jaké jsou vhodné a nevhodné cíle klienta?
  • Pro kterého klienta je služba vhodná a pro kterého už ne? Jak spolupracovat s rodinou nebo opatrovníkem?
  • Jak nastavit individuální plán, aby mu klient rozuměl a byl pro něho motivující k hledání zaměstnání na chráněném nebo otevřeném trhu? Jak motivovat nemotivované klienty?
  • Je vhodnější smlouva na dobu určitou nebo neurčitou?
  • Spolupráce s navazujícími službami a zaměstnavateli.
  • Jak dobře nastavit smlouvu s klientem?
  • …a mnoho dalších, která si na kulatý stůl donesete ze své praxe…

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. Kulatý stůl moderují Eva Provazníková z DA a Lucie Matulová z Diakonie ČCE v Litoměřicích.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook nebo telefon s kamerou a mikrofonem a dobrý internet. Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Eva Provazníková a Bc. Lucie Matulová

Doporučený počet účastníků

8-10

Podzimní cena

1.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:00 hod.

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl výborně splnil svůj účel, i když byl on-line.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.

Byla jsem skeptická k online formě kulatého stolu, ale musím přiznat, že nakonec jsem byla spokojena.