Kulatý stůl pro pečovatelské služby a osobní asistenci - SP, VP

8 h (1 den)

 

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků v pečovatelských službách, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby.

Příklady témat, o kterých budeme diskutovat:

  • Co dělat, když jsou u klienta špatné hygienické podmínky?
  • Jak postupovat, v případě, že se rodina ke svému blízkému chová nevhodně (vulgárně, nedostatečně dávají svému blízkému najíst, nedostatek čistého prádla, chovají se k němu jako k dítěti, zanedbávají ho, …).
  • Jak postupovat, když přání klienta jde proti přání rodiny?
  • Jak pracovat se závislým klientem, který nadužívá návykové látky a za jakých podmínek je možné smlouvu vypovědět?
  • Kdy a za jakých podmínek můžeme klientovi odmítnout poskytování služby, co dělat v případě, že klientovým potřebám nemůžeme z kapacitních důvodů vyhovět (např. klient se vrátil z nemocnice a potřebuje intenzivní péči)
  • Jak ukončit/přerušit smlouvu s klienty
  • …a mnoho dalších, která si na kulatý stůl donesete ze své praxe…

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. Kulatý stůl vede Milena Koubková z Diakonie ČCE v Sobotíně a Zbyněk Prný z Diakonie Valašské Meziříčí.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hod (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Milena Koubková a Bc. Zbyněk Prný

Doporučený počet účastníků

8 - 10

Podzimní cena

1.690

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 16:00

 

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl výborně splnil svůj účel, i když byl on-line.

Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.