Jak řešit každodenní problémy v praxi pečovatelské služby?

8h (1 den)

Termíny

16.9. 2019

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků chráněného a podporovaného bydlení, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby. Setkání se konají zpravidla 2 x ročně.

Příklady otázek, které na setkání společně řešíme:

  • Co dělat, když jsou u klienta špatné hygienické podmínky?
  • Jak postupovat, v případě, že se rodina ke svému blízkému chová nevhodně (vulgárně, nedostatečně dávají svému blízkému najíst, nedostatek čistého prádla, chovají se k němu jako k dítěti, zanedbávají ho, …).
  • Jak postupovat, když přání klienta jde proti přání rodiny?
  • Jak pracovat se závislým klientem, který nadužívá návykové látky a za jakých podmínek je možné smlouvu vypovědět?
  • … a řada dalších …

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze stejné služby a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci a dozvíte se, jak s vašimi problémy zacházejí jinde. A dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. Kulatý stůl moderují Míša Lengálová a Milena Koubková z Diakonie Sobotín.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Michaela Lengálová, DiS. a Mgr. Milena Koubková

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Cena

1090,- Kč

Manažer/ka kurzu

Miroslav Strnad

Telefon: 734 647 185

E-mail: miroslav.strnad@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30