Jak řešit každodenní problémy v praxi chráněného a podporovaného bydlení?

8 hodin (1 den)

Termíny

10.10. 2019

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků chráněného a podporovaného bydlení, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby. Setkání se konají zpravidla 2 x ročně.

Příklady otázek, které na setkání společně řešíme:

  • Pro kterého klienta je služba vhodná a pro kterého už ne, jací klienti spolu mohou bydlet?
  • Jak nastavit individuální plán, aby mu klient rozuměl a byl pro něho motivující? Jak motivovat nemotivované klienty?
  • Jsou nutné noční služby?
  • Jak nastavit spolupráci s rodinou nebo opatrovníkem, aby to bylo ku prospěchu klienta?
  • … a řada dalších…

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze stejné služby a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci a dozvíte se, jak s vašimi problémy zacházejí jinde. A dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Eva Provazníková; Bc. Jiřina Svobodová

Doporučený počet účastníků

12

Cena

1090,- Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.