Kulatý stůl s právníkem pro služby pro seniory

8 h (1 den)

 

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků služeb pro seniory, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby.

Příklady témat, o kterých budeme diskutovat:

  • jak ochránit svéprávného klienta před zneužitím (např. finančním)
  • do jaké míry jsme odpovědni za klienty a jejich jednání během poskytování služby
  • kdy podat návrh na zbavení či navrácení svéprávnosti
  • práva a povinnosti rodiny a opatrovníků
  • problematika uzavírání smlouvy o sociální službě
  • …a mnoho dalších, která si na kulatý stůl donesete ze své praxe…

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. 

Kulatý stůl moderují právnička Mgr. Ivana Svozilová a Mgr. Lenka Trochimovič, sociální pracovnice a metodička z Diakonie ve Dvoře Králové.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Ivana Svozilová a Mgr. Lenka Trochimovič

Doporučený počet účastníků

8 - 10

Podzimní cena

2.090 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 16:00

 

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl on-line výborně splnil svůj účel.

Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením.

V sociálních službách pracuji více jak 20 let a většinou tuším, jak by věci měly správně být. Po tomto kulatém stole mám ale v mnohých věcech skutečně jasno.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.