Kulatý stůl pro domovy a týdenní stacionáře pro seniory - PSS

8h (1den)

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků domovů pro seniory, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby.

Příklady témat, o kterých budeme diskutovat:

  • tipy a nápady na vhodnou aktivizaci pro klienty (včetně klientů v terminálním stádiu)
  • jak se domluvit s rodinnými příslušníky a motivovat je ke spolupráci
  • zvládání problémového chování klientů - co funguje
  • jak pracujeme s právem klienta na přiměřené riziko
  • ...a mnoho dalších, která si na kulatý stůl donesete ze své praxe...

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. Kulatý stůl moderují Míša Lengálová z DA a Pavla Koděrová z domova pro seniory Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou.

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Míša Lengálová, DiS. a  Pavla Koděrová

Doporučený počet účastníků

8 - 10

Podzimní cena

1.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 16:00 h

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl výborně splnil svůj účel, i když byl on-line.

Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.