Kulatý stůl s právníkem pro služby pro lidi s postižením

8 h (1 den)

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků služeb pro lidi s postižením s právničkou, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby.

Příklady témat, o kterých budeme diskutovat:

  • Jaká je naše odpovědnost za život a bydlení klienta?
  • Jak můžeme ochránit svéprávného klienta před zneužitím (třeba finančním)?

  • Kdy podat návrh na omezení/navrácení svéprávnosti?

  • Na co má opatrovník právo a jaký je rozdíl mezi opatrovníkem a příbuzným, který opatrovníkem není? Kdo má právo „diktovat“, co může klient dělat, co si má kupovat, co má jíst, s kým se stýkat?

  • Jakou máme odpovědnost za klienty a jejich jednání během poskytování služby? Jak např. postupovat, když klient někde něco rozbije?

  • Jaký má být náležitý dohled a co se stane při jeho nedodržení?

  • Většina služeb, které nabízejí domov pro lidi se ZP nebo chráněná bydlení má omezenou věkovou hranici, je třeba psát smlouvu na dobu určitou do dovršení horního věku hranice?
  • …a mnoho dalších, která si na kulatý stůl donesete ze své praxe…

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení. 

Kulatý stůl moderují právnička Mgr. Ivana Svozilová a Veronika Králová, DiS. z Diakonie ČCE střediska Praha.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Ivana Svozilová a Veronika Králová, DiS.

Doporučený počet účastníků

8-10

Podzimní cena

2.090 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00- 16:00 hod.

 

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl on-line výborně splnil svůj účel.

Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením.

V sociálních službách pracuji více jak 20 let a většinou tuším, jak by věci měly správně být. Po tomto kulatém stole mám ale v mnohých věcech skutečně jasno.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.