Kulatý stůl s právníkem pro služby pracující s rodinou (azylové domy, SAS, apod.)

8 hodin (1 den)

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků sociálních služeb, které pracují s rodinou (azylové domy, SASky apod.), během kterého můžete sdílet svou praxi s kolegy a hlavně své problémy řešit s právníkem.

Příklady otázek, kterým se budeme věnovat:

 • Jaká je ohlašovací povinnost k OSPOD? Jak se ochránit, když OSPOD nic nedělá? Co bychom měli dělat, abychom nebyli nařčeni, že jsme zanedbali své povinnosti?
 • Jak pracovat s matkami omezenými ve svéprávnosti? Máme přebírat za rodiče s mentálním postižením odpovědnost a směřovat ho k různým rozhodnutím? 
 • Jak zajistit bezpečí pracovníků a klientů, když má klient projevy agresivního chování?
 • Jak jednat v případě, že rodič rozhoduje v neprospěch dítěte? Co dělat, aby se věci neobrátily proti nám, že jsme vůči dětem něco zanedbali nebo je poškodili?
 • a řada dalších, které si donesete ze své praxe…

Kulatý stůl moderuje právnička Mgr. Ivana Svozilová a Bc. Lenka Špringlová ze sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE - střediska v Jablonci nad Nisou .

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které  Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Ivana Svozilová

Doporučený počet účastníků

8 - 10

Jarní cena

2.190 Kč

Podzimní cena

2.190 Kč

Manažer/ka kurzu

Eva Provazníková

Telefon: 739 320 819

E-mail: eva.provaznikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:00 hod

Reference od účastníků

 • Nejpřínosnější byl pro mne pohled pracovníků jiných AD na aktuální problematiku v našem AD.
 • On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.
 • Diskuze mi přišla vyvážená, moderátoři zvládali korigovat názory.
 • On-line kulaté stily jsou pro mno obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.
 • Kulaté stoly jsou přínosné, zajímavé, je nastoleno bezpečné prostředí.
 • Vnímám jak přínosné setkávat se s kolegy z jiných organizací.