Kulatý stůl pro azylové domy

8h (1 den)

Termíny

13.4. 2022
on-line Přihláška
20.10. 2022
on-line Přihláška

O kurzu

Další z pravidelných setkání pracovníků azylových domů, na kterém sdílíme dobrou praxi ze své služby.

Příklady otázek, které na setkání společně řešíme:

  • sociální práce s nemotivovanými klienty, specifika individuálního plánování
  • problematika práce se specifickými cílovými skupinami v azylových domech - klienti s duševním onemocněním či s mentálním hendikepem
  • problematika alkoholu ve službě
  • organizace materiální pomoci, zkušenosti s potravinovými bankami
  • optimální nastavení domovního řádu a pravidel
  • spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí
  • a mnoho dalších, které si přinesete ze své praxe....

Využijte i Vy možnost setkat se s kolegy ze služeb se stejnými klienty a sdílet s nimi zkušenosti. Získáte podněty pro svoji práci, dozvíte se, jak s Vašimi problémy zacházejí jinde a dostanete také prostor k prezentaci dobré praxe ze svého zařízení.

Kulatý stůl moderují Ivana Jelínková a Lenka Vašutová z azylového domu Diakonie ČCE v Litoměřicích.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které  Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Ivana Jelínková a Mgr. L. Vašutová

Doporučený počet účastníků

8-10

Podzimní cena

1.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Herciková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.hercikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 15:00 (možnost diskuse nebo indiv. konzultace do 16:00)

Reference od účastníků

Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl výborně splnil svůj účel, i když byl on-line.

Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením.

On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line.

On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých příkladů z praxe.