Specifika práce s rodinou, rodiči a dětmi v tíživé sociální situaci – pro pracovníky NZDM v Diakonii

112 hodin (7 x 2 dny)

O kurzu

V unikátním kurzu, který vedou naši přední odborníci z praxe, získáte praktický a ucelený vhled do problematiky práce v nízkoprahových zařízeních.

Co se v kurzu naučíte?

 • budete vědět, jak pracovat s dítětem nebo mladistvým v krizi, co klient v krizi potřebuje a čeho byste se měli vyvarovat
 • zorientujete se v oblasti ochrany práv klientů a rodiny
 • na konkrétních případech z praxe si vyzkoušíte řešení častých dilemat v sociální práci
 • dokážete lépe pracovat s klienty se specifickými potřebami (poruchy učení, příslušnost k národnostní menšině, psychické problémy, různé závislosti, agresivní chování, apod.)
 • vyzkoušíte si, jak vést motivační rozhovor, který funguje
 • získáte zásobník individuálních i skupinových aktivit, které se osvědčily v nízkoprahových zařízeních
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, co funguje v přímé terénní práci, s ohledem na zajištění vlastní bezpečnosti
 • naučíte se nastavit optimální spolupráci s OSPODem
 • budete sdílet dobrou praxi s odborníky i ostatními účastníky kurzu
 • získáte větší sebejistotu ve své práci a odvahu řešit i složité situace, které práce v nízkoprahových zařízeních přináší

Pro koho je kurz určen:

 • pro pracovníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mladistvé

Lektoři:

 • Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí nízkoprahových zařízení v západních Čechách a vecoucí sekce nízkoprahových zařízení v APSS

 • Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová, terapeutka, sociální a krizová pracovnice SOS centra Diakonie (dokument Bytí či nebití)

 • Mgr. Petra Tošnerová, vystudovala psychiatrický obor, který je i jejím hobby, a ráda a s vtipem se s Vámi podělí o svoje zkušenosti z praxe s lidmi s duševním onemocněním

 • Mgr. Marta Doubravová, léta vedla úspěšně nízkoprahový klub pro vsetínské Romy

a řada dalších….

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nezbytná 90% účast.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

112 hodin ( 7x2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, 120 00 Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Václava Egermaierová, Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová, Mgr. Eva Provazníková a další

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Podzimní cena

11.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Moučková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.mouckova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

Časové rozmezí: 09:00-16:30

Termíny: 8. - 9.říjen, 12.- 13.listopad 2020, 7. - 8.leden, 8.- 9.únor, 8. - 9.březen, 8. - 9.duben, 6. - 7.květen 2021 a 8.červen 2021 závěrečné kolokvium