Specializační kurz aneb co všechno by měl umět pracovník nízkoprahového zařízení pro Diakonii

Specifika práce s dětmi a mladistvými v tíživé životní situaci I. a II.

- 112h ( 7x2 dny)

O kurzu

V unikátním kurzu, který vedou naši přední odborníci z praxe, získáte praktický a ucelený vhled do problematiky práce v nízkoprahových zařízeních.

Co se v kurzu naučíte?

 • budete vědět, jak pracovat s dítětem nebo mladistvým v krizi, co klient v krizi potřebuje a čeho byste se měli vyvarovat
 • zorientujete se v oblasti ochrany práv klientů a rodiny
 • na konkrétních případech z praxe si vyzkoušíte řešení častých dilemat v sociální práci
 • dokážete lépe pracovat s klienty se specifickými potřebami (poruchy učení, příslušnost k národnostní menšině, psychické problémy, různé závislosti, agresivní chování, apod.)
 • vyzkoušíte si, jak vést motivační rozhovor, který funguje
 • získáte zásobník individuálních i skupinových aktivit, které se osvědčily v nízkoprahových zařízeních
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, co funguje v přímé terénní práci, s ohledem na zajištění vlastní bezpečnosti
 • naučíte se nastavit optimální spolupráci s OSPODem
 • budete sdílet dobrou praxi s odborníky i ostatními účastníky kurzu
 • získáte větší sebejistotu ve své práci a odvahu řešit i složité situace, které práce v nízkoprahových zařízeních přináší

Pro koho je kurz určen:

 • pro pracovníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mladistvé

Lektoři:

 • MUDr. Karel Nešpor, CSc., odborník, kterého není třeba více představovat

 • Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí nízkoprahových zařízení v západních Čechách a vecoucí sekce nízkoprahových zařízení v APSS

 • Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová, terapeutka, sociální a krizová pracovnice SOS centra Diakonie (dokument Bytí či nebití)

 • Mgr. Petra Tošnerová, vystudovala psychiatrický obor, který je i jejím hobby, a ráda a s vtipem se s Vámi podělí o svoje zkušenosti z praxe s lidmi s duševním onemocněním

 • Mgr. Marta Doubravová, léta vedla úspěšně nízkoprahový klub pro vsetínské Romy

a řada dalších….

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nezbytná 90% účast.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

112 hodin ( 7x2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, 120 00 Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

MUDr. Karel Nešpor, CSc., Mgr. Václava Egermaierová, PhDr. Anna Stodolová a další

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Cena

9.800 Kč

Manažer/ka kurzu

Miroslav Strnad

Telefon: 734 647 185

E-mail: miroslav.strnad@diakonie.cz

Čas konání

Časové rozmezí: 09:00-16:30

Termíny: 30.září-1.října, 31.října-1.listopadu 2019, 9.-10.ledna, 10.-11.února, 9.-10.března, 14.-15.dubna, 11.-12.května 2020 a 18.června 2020 závěrečné kolokvium