Psychosociální minivýcvik pro Diakonii

Co všechno potřebuji znát, abych si ušetřil/a zbytečné trápení

aneb psychosociální minivýcvik nezbytných dovedností pro práci v sociálních službách

- 96 hodin (6x2 dny)

Termíny

7.10. 2019
7.-8. 10., 4.-5.11., 2.-3.12.2019, 8.-9.1., 5.-6.2., 11.-12.3.2020 - PLNĚ OBSAZENO Přihláška
4.11. 2019
4.-5.11., 2.-3.12.2019, 16.-17.1., 3.-4.2., 9.-10.3., 9.-10.4.2020 Přihláška

O kurzu

Pro koho je minivýcvik určen:

 • pro všechny, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, svoje silné i slabé stránky a naučit se je efektivně využívat k vlastnímu prospěchu i k prospěchu klientů
 • pro ty, kteří chtějí pracovat sami na sobě a zvýšit svoji psychickou odolnost
 • pro ty, kteří pracují v sociálních službách už delší dobu a chtějí se rozvíjet novým směrem
 • pro všechny, kteří se chtějí naučit dodržovat hranice a efektivněji pracovat se svými silami a možnostmi
 • pro všechny, kteří se chtějí naučit dosahovat cílů s lehkostí bez zbytečné námahy a pachtění
 • pro ty, kteří hledají kvalitní vzdělávání, které je posune dál
 • pro všechny, kteří z různých důvodů nechtějí absolvovat dlouhodobý výcvik

Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, apod.).

Témata:

1. Co potřebuji vědět o typu své osobnosti (16 hodin)

 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI
 • ujasníte si svoje silné a slabé stránky a naučíte se s nimi efektivněji pracovat
 • pochopíte, proč Vaši klienti a kolegové reagují často odlišně a dozvíte se, jak s nimi komunikovat, aby nedocházelo ke zbytečným střetům a nedorozuměním
 • zmapujete si, jak reagujete v zátěžových situacích
 • zhodnotíte svůj osobnostní potenciál a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a sebejistotu

2. Co potřebuji vědět o svých emocích (16 hodin)

 • lépe porozumíte svým emocím a zdokonalíte se v jejich zvládání
 • otestujete si svoji aktuální úroveň emoční inteligence a dostanete řadu typů, jak ji dále rozvíjet
 • zlepšíte se ve „čtení“ emocí druhých – klientů i kolegů, lépe jim porozumíte a dokážete do jisté míry odhadnout a ovlivnit jejich chování
 • posílíte svoji sebemotivaci, ujasníte si, co v životě chcete a co očekáváte
 • dokážete úspěšněji čelit náročným pracovním i životním situacím

3. Co potřebuji vědět o zvládání svého stresu (16 hodin)

 • ujasníte si, jak Vy sami reagujete na stresové situace – tělesně i psychicky
 • uvědomíte si svoje rizikové oblasti
 • zmapujete si stresory, které na Vás osobně nejvíce působí – v zaměstnání i v osobním životě
 • pod vedení lektora si vypracujete účinné strategie obrany proti stresu „šité“ na Vaši osobu
 • zvýšíte tak svoji odolnost vůči stresu

4. Co potřebuji vědět o rozvoji zdravé sebeúcty (16 hodin)

 • pochopíte, do jaké míry přirozená sebeúcta ovlivňuje mezilidské vztahy
 • zmapujete si aktuální stav svého vztahu sama k sobě (sebeúcty) a dozvíte se, jak jej dále rozvíjet a posilovat
 • znovunastavíte si hranice ve vztahu ke svému okolí
 • uvědomíte si, jak Vy konkrétně můžete svoje hranice chránit, a na modelových situacích si natrénujete, jak odmítat nepřiměřené požadavky okolí (klientů, kolegů, aj.)
 • osvojíte si dva nejdůležitější nástroje pro budování sebeúcty: realizovat změny v životě a tvořivě řešit problémy

5. Co potřebuji vědět o asertivní komunikaci (16 hodin)

 • pomocí dotazníku si stanovíte, jak jste na tom s Vaší komunikací – zda upřednostňujete v jednání pasivní, agresivní, manipulativní nebo asertivní komunikaci a stanovíte si svoje silné a slabé stránky v komunikaci
 • ujasníte si, co byste chtěli ve své komunikaci zlepšit
 • na modelových situacích si natrénujete vybrané asertivní techniky
 • získáte větší jistotu v situacích, které Vám nejsou příjemné a kterým se raději vyhýbáte, zbavíte se zbytečného strachu a obav i pocitů viny

6. Co potřebuji vědět o řízení konfliktů a náročných situací (16 hodin)

 • uvědomíte si, co je konflikt a že je to běžná součást našeho života
 • naučíte se rozlišovat konflikty konstruktivní a destruktivní a dozvíte se, jak vést konstruktivní konflikty
 • pochopíte, že každý konflikt má několik možných řešení, vyzkoušíte si, jak vybrat optimální řešení a natrénujete si jednoduché a účinné strategie řešení konfliktů
 • přestanete se konfliktů bát a naučíte se snížit svoje emoční napětí
 • dokážete konflikty řešit s větším nadhledem a bez zbytečných emocí

Absolvováním kurzu splníte vzdělávací povinnost na rok 2019 i 2020.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

96 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Praha

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. P. Chvojková, Mgr. Z. Tmějová, Mgr. T. Kršňák, Mgr. P. Vácha, Mgr. L. Kohoutková

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Cena

9.800 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 6 x 2 dny.

První den kurzu začíná vždy v 9:00 hod.

Druhý den kurzu může být začátek po domluvě mezi účastníky a lektorem posunut na 8:30 hod.

 

Termíny, ve kterých bude minivýcvik probíhat:

2018 - 2019:

19.-20.9.2018, 18.-19.10.2018, 15.-16.11.2018, 7.-8.1.2019, 4.-5.2.2019, 4.-5.3.2019 - lektoři: Mgr. Pavel Vácha a Mgr. Lenka Kohoutková

25.-26.9.2018, 5.-6.11.2018, 3.-4.12.2018, 10.-11.1.2019, 14.-15.2.2019, 11.-12.3.2019 - lektorky: Mgr. Patricie Chvojková a Mgr. Zdena Tmějová

8.-9.10.2018, 8.-9.11.2018, 13.-14.12.2018, 14.-15.1.2019, 18.-19.2.2019, 20.-21.3.2019 - lektorky: Mgr. Patricie Chvojková a Mgr. Zdena Tmějová

6.-7.12.2018, 16.-17.1.2019, 12.-13.2.2019, 12.-13.3.2019, 9.-10.4.2019, 14.-15.5.2019 - lektoři: Mgr. Pavel Vácha a Mgr. Lenka Kohoutková

2019 - 2020:

7.-8.10.2019, 4.-5.11.2019, 2.-3.12.2019, 8.-9.1.2020, 5.-6.2.2020, 11.-12.3.2020 - lektoři: Mgr. Pavel Vácha a Mgr. Lenka Kohoutková

4.-5.11., 2.-3.12.2019, 16.-17.1., 3.-4.2., 9.-10.3., 9.-10.4.2020 - lektoři: Mgr. Patricie Chvojková, Mgr. Zdena Tmějová, Mgr. Tomáš Kršňák

 

Reference od účastníků

Moc děkuji za způsob vedení kurzu, za veškeré informace a sdílení. Určitě doporučuji kurz pro každého, kdo má zájem na osobním růstu a posunu sebe sama.

Skvělá skupina a vynikající atmosféra – velké díky všem!

Lektoři Lenka a Pavel vedli kurz naprosto skvěle, díky jejich postoji se z naší skupiny stala opravdu skvělá parta lidí, která se nebála sdílet jakkoliv citlivé téma. Dlouhodobé kurzy mají dle mého názoru mnohem větší smysl (i z hlediska důvěry skupiny) než jedno až dvoudenní kurzy.

Bylo to výborně koncipované, prostě super!

Témata na sebe byla hezky navázaná.

Mezi jednotlivými tématy byly pro mě ideální rozestupy – 1 měsíc, abych téma zpracovala a byla udržena kontinuita.

Minivýcvik byl pro mě hodně inspirativní, povzbuzující.

Získala jsem jistotu, že není potřeba se bát komunikovat.

Budu se snažit víc věci promýšlet, nechodit do nich zbrkle.

Moje očekávání se splnilo – hodně jsem se posunula, mnoho věcí si uvědomila a vím, na čem pracovat.

Od každého ze skupiny přicházely podněty. Bylo fajn sdílení zkušeností.

Vše využiji v práci i v osobním životě.