Manažerská akademie pro Diakonii I.

80 hodin (5 x 2 dny)

Termíny

20.4. 2020
20.-21.4., 28.-29.5., 15.-16.6., 16.-17.9., 12.-13.10.2020 - PLNĚ OBSAZENO Přihláška
21.5. 2020
21.-22.5., 16.-17.6., 9.-10.9., 1.-2.10., 2.-3.11.2020 Přihláška

O kurzu

Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie, hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Manažerskou akademii tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy.

Pro koho je určena:

 • pro vedoucí pracovníky střední linie
 • pro sociální pracovníky
 • pro ty, kteří se na svoji manažerskou funkci chystají a připravují

Témata:

1. Osobnost a role manažera (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdenka Tmějová

 • dokážete si vymezit svoji roli manažera a odlišit ji od dalších rolí na pracovišti
 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI, a ujasníte si svoje silné a slabé stránky
 • zjistíte, jak reagujete v manažerské zátěži
 • zhodnotíte svůj manažerský potenciál v praxi a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a manažerskou sebejistotu

2. Vedení týmu a motivace (16 hodin)

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová

 • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu
 • identifikujete svůj preferovaný styl řízení a naučíte se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti
 • dozvíte se, jak rozvíjet a nefinančně motivovat svůj tým
 • dokážete hledat alternativní přístupy ke zvládání obtížných situací v týmu a vyvarujete se chyb a omylů

3. Komunikace vedoucího pracovníka nejen s podřízenými (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • naučíte se zadávat úkoly podřízeným metodou SMART - metodou, která - pokud se správně používá - funguje a - přináší výsledky
 • dozvíte se, jak plnění úkolů přiměřeně kontrolovat
 • natrénujete si motivační zpětnou vazbu
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, jak chválit a jak konstruktivně kritizovat své podřízené
 • posílíte svoji dovednost zvládat nepříjemné situace s podřízenými (a s nepříjemnými podřízenými)
 • získáte větší jistotu při komunikaci a snížíte hladinu stresu

4. Time Management a delegování (16 hodin)

Lektor: Mgr. Josef Tůša

 • získáte přehled, jak doopravdy trávíte svůj čas a najdete svoje časové rezervy
 • naučíte se stanovit své pracovní i životní priority a efektivně s nimi pracovat - dokážete zvládat to, co je podstatné a důležité
 • dozvíte se, jak plánovat a jak to udělat, aby plánování fungovalo
 • naučíte se delegovat (a dozvíte se, že mezi delegováním a zadáváním úkolů je velmi podstatný rozdíl)

5. Personalistika a psaní dokumentace (8 hodin)

Lektorky: Kamila Beranová a Mgr. Eva Provazníková

 • dostanete tipy, jak řešit nejčastější problémy s podřízenými z hlediska personalistiky
 • pochopíte význam formální úpravy dokumentace, projdete si vhodné a nevhodné formulace
 • dostanete tip na zjednodušení způsobu vedení dokumentace

6. Vedení porad (8 hodin)

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová

 • naučíte se rozlišovat jednotlivé typy porad, jejich účel a specifické cíle
 • seznámíte se se zásadami efektivní porady a dozvíte se, jak takovou poradu připravit
 • vyzkoušíte si vedení porady v praxi
 • získáte řadu tipů pro řešení náročných situací při poradě (jak na obtížné účastníky, co dělat, když jsou účastníci pasivní, jak zařídit, aby příspěvky byly skutečně k věci, apod.)

Rozsah: 5 x 16 hodin + závěrečná prezentace

Cena: Zvýhodněná cena pro Diakonii je 11.300 Kč. Z toho 9.200 Kč hradí účastníkovi zaměstnavatel, 2.100 Kč si hradí účastník sám. Na závěr Manažerské akademie při splnění všech podmínek (absolvování všech kurzů a závěrečná prezentace úkolů z portfolia) bude účastníkům z jejich spoluúčasti 1.000 Kč vráceno.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

80 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Z. Tmějová, Ing. H. Chvátalová, Mgr. P. Chvojková, Mgr. J. Tůša, Mgr. E. Provazníková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

11.300 Kč

Podzimní cena

11.300 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

První den kurzu začíná vždy v 9:00 hod.

Druhý den kurzu může být začátek po domluvě mezi účastníky a lektorem posunut na 8:30 hod.

Reference od účastníků

 • Získala jsem elán a jistotu, příval nové energie. V mnohém došlo u mě ke změně, a to se promítlo do pozitivních změn v týmu. Děkuji za bezpečné prostředí pro sdílení.

 • Díky MA jsem blíže poznala sama sebe a lépe poznala a pochopila svůj tým. Poznala jsem se s odborníky a inspirativními lidmi, kteří mi pomohli posunout se dál v kariérním i osobním životě. Již během probíhajícího kurzu jsem pozorovala na sobě i svém týmu výsledky.

 • V kurzu jsme si mohli všechno vyzkoušet a natrénovat a pak už jen přijít do práce a začít to používat.

 • V sociálních službách je známo, že ke klientům je potřeba přistupovat individuálně, ale až na kurzu jsme si uvědomila, že je tak třeba přistupovat i ke kolegům a podřízeným, používat situační vedení a zadávat úkoly s ohledem na to, co komu sedí. Přináší to pak výsledky.

 • Za největší přínos MA považuji, že člověk pozná sám sebe, získá různé informace a vědomosti. To má vliv na to, že si je sám sebou jistější. Když si je jistější sám sebou, je vyrovnanější a má k sobě úctu, je to vidět i na venek. Bez úcty k sobě nemůže mít úctu ke klientům.

 • Díky kurzu jsem se ukotvila a uvědomila si, co chci a co nechci.

 • V MA jsem se naučila vést tým, porady a motivovat podřízené. Díky typologii osobnosti jsem lépe pochopila své podřízené a poznala jejich silné a slabé stránky. A nejen jejich, ale i svoje.

 • Více deleguji své podřízené a díky tomu mi zbývá více času na důležité úkoly.

 • Užitečná byla výměna informací – svoje aktuální problémy můžete řešit v širším fóru lidí s podobnými zkušenostmi, kteří mohou pomoci radou nebo „nastavením zrcadla“. A skvělé bylo, že jsme mohli vše konzultovat přímo s lektory – odborníky na dané téma.