Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I.+II. pracující v Diakonii

112 hodin (7x2 dny)

Termíny

24.10. 2022
24.-25.10., 24.-25.11., 9.-10.1., 13.-14.2., 14.-15.3., 17.-18.4. a 18.5.-19.5., 14.6.2023 Přihláška

O kurzu

Přímá práce asistentů s klienty s mentálním postižením a s autismem patří k nejnáročnějším v sociálních službách. Pokud asistent nemá dostatečné znalosti o specifikách práce s touto cílovou skupinou, bývá vystaven obrovské pracovní zátěži.

Kurz je určen pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem – pracovníky v přímé péči terénních, ambulantních i pobytových služeb.

Lektory kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.

Kurz je formálně rozdělen do dvou částí, aby účastníci získali akreditované vzdělání na 2 roky. 

Probíraná témata:

Úvod do problematiky práce s lidmi s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Petra Havlíčková

 • získáte přehled o jednotlivých typech mentálního/kombinovaného postižení
 • uvědomíte si rozdíl v mentálním vývoji člověka s mentálním postižením a bez něj
 • naučíte se rozdílně přistupovat k lidem s vrozeným a získaným mentálním postižením

Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • seznámíte se se specifiky komunikace s lidmi s mentálním postižením v závislosti na míře postižení
 • poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit komunikaci schopnostem klienta
 • prakticky si nacvičíte verbální a neverbální komunikaci a „čtení“ problémového chování, abyste lépe zvládali náročné situace v komunikaci s klienty

Práva lidí s mentálním postižením a jejich podpora, role asistenta (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Milena Koubková

 • dozvíte se, co je to nepříznivá sociální situace, jak s ní pracuje asistent a rozdíl mezi podporou a kontrolou
 • porozumíte tomu, co je cílem standardů kvality
 • dozvíte se, jak zachovat právo na běžný způsob života klientů v sociálních službách a pochopíte důležitost ochrany práv klientů

Sexualita lidí s mentálním postižením (8 hodin)

Lektor: Petr Eisner, DiS.

 • seznámíte se s Osou zapojení asistenta do práce se sexualitou klienta
 • dozvíte se o konkrétních znevýhodněních lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů
 • pochopíte význam vymezení osobní hranice pro práci se sexualitou klienta

Prevence syndromu vyhoření, rizika pečujícího (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

 • naučíte se pracovat s životní energií a najdete své způsoby dobíjení baterek
 • pochopíte, co je stres, chronický stres a naučíte se rozpoznat varovné signály syndromu vyhoření
 • dostanete tipy a rady, jak se udržovat v nadšení a smysluplnosti a harmonizovat své důležité životní oblasti

Zvládání problémového chování lidí s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Bc. Kateřina Balická, DiS.

 • dozvíte, jaké jsou časté příčiny problémového chování a jak je možné mu předcházet
 • budete vědět, co je krizový plán a jak ho využívat
 • dokážete si lépe poradit v krizových situacích a prakticky si nacvičíte základní šetrné úchopy podle zákona o soc. službách

Individuální plánování (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • pochopíte, proč plánovat a jak plánovat s různými typy klientů, včetně těch, kteří „nic nepotřebují“ nebo obtížně komunikují
 • naučíte se zjišťovat konkrétní potřeby a cíle klienta a vytvořit jeho osobní profil
 • dozvíte se, jak vytvořit akční plán realizace a hodnocení dosažených výsledků

Základy bazální stimulace (8 hodin)

Lektorka: Michaela Lengálová, DiS.

 • získáte základní informace o konceptu bazální stimulace a prakticky si vyzkoušíte její základy

Spolupráce s rodinou klienta (8 hodin)

Lektorka: Bc. Andrea Vachtlová, DiS.

 • naučíte se vymezit si hranice ve vztahu s rodinnými příslušníky
 • dozvíte se o vhodné četnosti a aktivitě ve spolupráci s rodinnými příslušníky
 • v diskuzi nad obtížnými situacemi v průběhu poskytování služby pochopíte rizika a přínosy komunikace s rodinou

Využití muzikoterapie při práci s lidmi s mentálním postižením (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková

 • seznámíte se s možnostmi muzikoterapie v práci s lidmi s mentálním postižením a PAS
 • sami na sobě zažijete účinek muzikoterapie
 • prakticky si ukážete, jakým způsobem lze používat hudbu a hudební nástroje k nonverbální komunikaci s klientem

Základy první pomoci (8 hodin)

Lektor: Stanislav Vlk, DiS.

 • prakticky si projdete základy první pomoci: kardiopulmonální resuscitace a její praxe, traumatická poranění, interní onemocnění
 • na vlastní kůži si vyzkoušíte roli zraněného, vážně nemocného i amatérského záchranáře
 • v autentických modelových situacích si vyzkoušíte zásah při různých úrazech

Psychiatrické minimum (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová

 • naučíte se rozpoznat, kdy jsou projevy klienta psychického rázu a nejedná se o součást mentálního postižení
 • získáte základní informace o afektivních poruchách – deprese a mánie
 • dozvíte se, kdy vznikají neurotické poruchy – strachy, úzkosti, fobie – a jak předcházet jejich zhoršení

Supervize a co od ní očekávat (8 hodin)

Lektor: Mgr. Aleš Gabrysz

 • pochopíte, co je cílem supervize
 • dozvíte se, jaké jsou druhy supervizí a kdy supervizi využít
 • budete vědět, jaké jsou rizikové oblasti supervizí

Rozsah: 48 + 64 hodin + závěrečná zkouška, součástí kurzu je exkurze v zařízení pro lidi s mentálním postižením

Absolvováním kurzu splníte vzdělávací povinnost na rok 2021 i 2022.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

32 + 80 (112) hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Doporučený počet účastníků

12-18

Jarní cena

11.900 Kč

Podzimní cena

11.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 7 x 2 dny.

Termíny, ve kterých bude kurz probíhat:

Ročník 2021/22:

19. - 20. října 2021, 24. - 25. listopadu 2021, 10. - 11. ledna 2022, 14. - 15. února 2022, 16. - 17. března 2022, 19. - 20. dubna 2022, 19. - 20. května 2022, zkoušky 16. června 2022

Každý den kurzu 9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Kurz byl zaměřen na praktické předávání informací a využití interaktivity všech účastníků prostřednictvím diskuze, her a zajímavých úkolů.

 • Zaujala mě rozmanitost kurzů a komplexní pojetí problematiky mentálního postižení a autismu.

 • Tento kurz byl pro mě velmi přínosný a obohacující. Ačkoli jsem očekávala rozmanitost kurzů, tak jsem netušila, že každý z nich bude interaktivní a převážně zaměřen na praktické využití s ukázkou věcných příkladů, metod a technik. Nejvíce mě potěšilo, že se všichni účastníci kurzu z různých organizací zapojovali do diskuze a kurz byl o to pestřejší, protože tak poskytli v dané problematice různé úhly pohledu a své praktické zkušenosti, které mnohdy pomohly problematiku pochopit do hloubky.

 • Kromě setkávání s odborníky – lektory a nabytí nových znalostí i praktických dovedností bylo skvělé vzájemné předávání si pracovních zkušeností a různých zážitků, často to bylo formou společných dialogů a her, tudíž i zábavné a odlehčující. Toto půlroční setkávání pro mě bylo velkým přínosem a odcházím s ještě větším ujištěním, že dělám opravdu hezkou a smysluplnou práci.

 • Opravdu jsem moc ráda, že jsem tím vším mohla projít, neboť mne to určitě celkově obohatilo a ve své praxi mnohé použiji! 

 • Je těžké vyzvednout nějaký kurz a nějakého lektora, všichni byli velmi dobří, měli pro nás vše pěkně a přehledně připravené, byly znát jejich velké zkušenosti s naší cílovou skupinou klientů.

 • Nejvíce mě zaujala témata komunikace s lidmi s mentálním postižením a autismem, problémové chování a alternativní a augmentativní komunikace.

 • Velmi přínosná a zábavná byla přednáška o sexualitě.

 • Obohacující byla i přednáška o prevenci syndromu vyhoření a zaměření se i na vlastní osobu.

 • Velice mi vyhovovalo, že pokaždé jsme byli na kurzu stejná skupina. V půlce už jsme se všichni znali a měli jsme vetší důvěru, když jsme si dávali příklady z praxe.

 • Témata, která obsahoval kurz, byla pestrá a každý lektor byl jiný a něčím zajímavý. Asi nejvíce, co mi dal kurz, bylo téma sexualita mentálně postižených lidí a komunikace s lidmi s mentálním postižením. Tato dvě témata jsou pro mou práci asi nejvíce důležité a myslím si, že tyto nové poznatky nejvíce využiji při své práci. Už v průběhu tohoto kurzu jsem využívala poznatky, které jsem pochytila, a vždy po kurzu, když jsem šla do práce, jsem měla nové podněty, které se snažím využít. Kurz mi dal hodně do mé práce, a to jak do té přímé, tak i nepřímé.