Hodnocení pracovníků v Diakonii – trénink hodnoticích rozhovorů

16 hodin (2 dny)

Termíny

20.9. 2022
20.9. - 21.9.2022 Přihláška
16.1. 2023
16.1. - 17.1.2023 Přihláška

O kurzu

Pravidelné hodnocení zaměstnanců je osvědčený nástroj pro vedení lidí, který – pokud se dělá správně – má řadu přínosů jak pro vedoucího pracovníka, tak pro hodnoceného a v neposlední řadě i pro klienty sociální služby. Dobře vedený rozhovor přispívá jednak ke zvýšení výkonnosti pracovníka (znovupřipomenutí požadavků na kvalitu výkonu služby, zpětná vazba vedoucího pracovníka za určité období, aj.), jednak k pozitivním změnám chování, které je v souladu s posláním, cíli a hodnotami dané organizace a vede k celkovému zvyšování kvality dané služby. Může mít výrazně motivační charakter pro podřízeného, vedoucímu pracovníkovi přináší možnost zmapovat potenciál rozvoje každého podřízeného, identifikovat jeho silné a slabé stránky a z nich vyplývající vzdělávací a rozvojové potřeby. Dobře připravený a vedený hodnoticí rozhovor poskytuje i dostatečný prostor pro zpětnou vazbu od podřízeného a komunikování jeho pracovních i lidských potřeb.

Co se v kurzu naučíte:

  • pochopíte význam a smysl pravidelného hodnocení pracovníků pro sebe jako vedoucí i své podřízené
  • ujasníte si, že k hodnocení je nutná dobrá příprava a budete vědět, co máte sdělit svým podřízeným, aby se i oni na rozhovor dobře připravili
  • osvojíte si jednoduchou, ale funkční strukturu hodnoticího rozhovoru, a budete vědět, proč jsou jednotlivé části důležité a v čem mohou být pro vás přínosné
  • ujasníte si význam a roli tzv. hodnoticích dotazníků, které se k hodnocení používají
  • vedení rozhovoru si prakticky vyzkoušíte na modelových situacích z praxe

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková

Doporučený počet účastníků

9 - 12

Jarní cena

2.400 Kč prezenčně/ 2.300 Kč online

Podzimní cena

2.800 Kč prezenčně/ 2.700 Kč online

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Moc díky za tento kurz, pomohlo mi to se připravit na rozhovory s kolegy.

Díky za pomoc s konkrétními problémy, rady s problematickými situacemi.

Úžasné, prakticky zaměřené, inspirativní.

Určitě mi to pomůže v další práci.

Skvělé scénky a hry na rozhovory. Praktické rady a návody. Děkuji moc!

Jeden z nejlepších kurzů. Děkuji lektorce!