Etické aspekty práce v sociálních službách - úvod do problematiky

Interní kurz Diakonie ČCE k diakonickým hodnotám určený pro všechny pracovníky v Diakonii na všech pozicích.

Termíny

6.3. 2023
13.6. 2023

O kurzu

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Co se v kurzu naučíte:

  • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč
  • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit
  • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem
  • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější

 

Lektoři: 

Mgr. Vladimíra Tomášová, Mgr. Aleš Gabrysz, Mgr. Štěpán Brodský, Mgr. Lenka Vašutová, Bc. Lubomír Vraj, Mgr. Eva Provazníková

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, 120 00 Praha 2 nebo středisko Diakonie

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

bude vybrán podle svého zaměření a dojezdové vzdálenosti

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Jarní cena

1.850 Kč  

Podzimní cena

1.850 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz