Dlouhodobé systematické vzdělávání s cenovým zvýhodněním

V této kategorii nabízíme systematické vzdělávání v rozsahu cca ½ roku.                                          Jedná se o 5-8 dvoudenních soustředění, která jsou rozložena tak, aby účastník získal osvědčení o povinném vzdělávání na 2 kalendářní roky. I platbu za tyto dlouhodobé kurzy Vám můžeme rozdělit do 2 let. 

Kurz pro pečující o lidi s demencí I. a II.

ravi-patel-VMGAbeeJTKo-unsplash

Říjen 2023 - červen 2024 (112 h, 7x2 dny)

Kurz je určen pro pracovníky z  pobytových, ambulantních i terénních služeb, kteří se věnují péči o lidi s demencí a chtějí přispět ke kvalitní a  důstojné péči o ně. 

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I. a II.

3N5B1398Říjen 2023 - červen 2024 (112 h - 7x2dny)

Nové teoretické informace i praktické zkušenosti pro všechny, kteří chtějí posílit svou odbornost a podpořit svou motivaci. Lektoři kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.

Manažerská akademie I.

IMG_7229Jaro 2023 - podzim 2023 nebo podzim 2023 - jaro 2024 (96 h, 6x2 dny) 

V Manažerské akademii najdete v podstatě vše, co potřebuje vědět a umět ředitel/ka, vedoucí služby, koordinátor/ka nebo ten, kdo prostě vede svoje kolegy. Většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. 

Psychosociální minivýcvik

young-man-climbed-the-mountain-top-picjumbo-comPodzim 2023 - jaro 2024 (96 h, 6x2 dny)

V tomto sebezkušenostním kurzu se podíváte na to, co všechno je dobré znát, abych si ušetřil/a zbytečné trápení.

 

Jak žít naplno v osobním životě i v práci

IMG_4133Podzim 2023 - jaro 2024 (64 h, 4x2 dny)

Tento kurz Vás podpoří na cestě ke svobodné kreativitě, spokojenosti, k uvolněnosti, jistotě a odvaze naplňovat Vaše vize a sny.