Specializační kurz aneb co všechno by měl umět pracovník azylových domů

Specifika práce s rodinou, rodiči a dětmi v tíživé sociální situaci I. a II. pro pracovníky azylových domů a sociálně aktivizačních služeb

112 h ( 7x2 dny)

O kurzu

V unikátním kurzu, který vedou naši přední odborníci z praxe, získáte praktický a ucelený vhled do problematiky práce s rodinami v azylových domech a sociálně aktivizačních službách.

Co se v kurzu naučíte:

 • naučíte se, jak pracovat s rodičem a dítětem v krizi a jak zabezpečit dítě v případě krize rodiče
 • zorientujete se v oblasti ochrany práv dítěte, rodiče, rodin a opatrovnictví
 • na konkrétních případech z praxe si vyzkoušíte řešení častých dilemat v sociální práci
 • dokážete lépe pracovat s klienty se specifickými potřebami (poruchy učení, příslušnost k národnostní menšině, psychické problémy, různé závislosti, projevy agresivního chování, apod.)
 • vyzkoušíte si, jak vést motivační rozhovor, který funguje
 • získáte zásobník skupinových aktivit, které se osvědčily pro práci s dětmi i s jejich rodiči
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, co funguje v přímé terénní práci, s ohledem na zajištění vlastní bezpečnosti
 • naučíte se nastavit optimální spolupráci s OSPODem
 • budete sdílet dobrou praxi s odborníky i ostatními účastníky kurzu
 • získáte větší sebejistotu ve své práci a odvahu řešit i složité situace, které práce v nízkoprahových zařízeních přináší

Pro koho je kurz určen:

 • pro pracovníky v azylových domech pro rodiny nebo pro matky s dětmi
 • pro pracovníky v sociálně aktivizačních službách pro rodiny
 • pro vedoucí a sociální pracovníky, ale i pro pracovníky v přímé práci

Lektoři:

 • Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí nízkoprahových zařízení v západních Čechách a vecoucí sekce nízkoprahových zařízení v APSS

 • Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová, terapeutka, sociální a krizová pracovnice SOS centra Diakonie (dokument Bytí či nebití)

 • Mgr. Eva Provazníková, specialistka metodiky sociálních služeb Diakonie ČCE

 • Mgr. Lenka Vašutová, sociální pracovnice a speciální pedagožka v azylovém domě

 • Mgr. Petra Tošnerová, vystudovala psychiatrický obor, který je i jejím hobby, a ráda a s vtipem se s Vámi podělí o svoje zkušenosti z praxe s lidmi s duševním onemocněním

a řada dalších….

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

112 hodin ( 7x2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, 120 00 Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Václava Egermaierová, Mgr. et Mgr. Viola Hoznauerová, Mgr. Eva Provazníková a další

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Podzimní cena

12.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Magdalena Sejková

Telefon: 739 320 671

E-mail: magdalena.sejkova@diakonie.cz

Čas konání

Časové rozmezí: 09:00-16:30

Termíny: