Psychosociální minivýcvik

Co všechno potřebuji znát, abych si ušetřil/a zbytečné trápení

aneb psychosociální minivýcvik nezbytných dovedností pro práci v sociálních službách

- 96 hodin (6x2 dny)

Termíny

17.10. 2023
17.-18.10.2023, 15.-16.11., 15.-16.1. 2024, 19.-20.2., 18.-19.3., 18.-19.4. Přihláška
9.11. 2023
9.-10.11.2023, 13.-14.12., 22.-23.1.2024, 22.-23.2., 25.-26.3., 22.-23.4. Přihláška

O kurzu

Pro koho je minivýcvik určen:

 • pro všechny, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, svoje silné i slabé stránky a naučit se je efektivně využívat k vlastnímu prospěchu i k prospěchu klientů
 • pro ty, kteří chtějí pracovat sami na sobě a zvýšit svoji psychickou odolnost
 • pro všechny, kteří se chtějí naučit dodržovat hranice a efektivněji pracovat se svými silami a možnostmi
 • pro všechny, kteří z různých důvodů nechtějí absolvovat dlouhodobý výcvik, ale chtějí se posunout dál

V uzavřené skupině minivýcviku se během opakovaných setkání vytvoří unikátní atmosféra, která Vám přinese více než jen informacesdílení, hlubší sebepoznání i větší prostor pro uvědomění si důležitých faktorů ovlivňující Vaše prožívání a jednání.

Jedná se o sebezkušenostní kurz, ve kterém se předpokládá aktivní zapojení účastníků (nedílnou součástí kurzu jsou testy, cvičení, tréninky, apod.).

Témata:

1. Co potřebuji vědět o typu své osobnosti (16 hodin)

 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI
 • ujasníte si svoje silné a slabé stránky a naučíte se s nimi efektivněji pracovat
 • pochopíte, proč vaši klienti a kolegové reagují často odlišně a dozvíte se, jak s nimi komunikovat, aby nedocházelo ke zbytečným střetům a nedorozumění
 • zmapujete si, jak reagujete v zátěžových situacích
 • zhodnotíte svůj osobnostní potenciál a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a sebejistotu

2. Co potřebuji vědět o svých emocích (16 hodin)

 • lépe porozumíte svým emocím a zdokonalíte se v jejich zvládání
 • otestujete si svoji aktuální úroveň emoční inteligence a dostanete řadu typů, jak ji dále rozvíjet
 • zlepšíte se ve „čtení“ emocí druhých – klientů i kolegů, lépe jim porozumíte a dokážete do jisté míry odhadnout a ovlivnit jejich chování
 • posílíte svoji sebemotivaci, ujasníte si, co v životě chcete a co očekáváte
 • dokážete úspěšněji čelit náročným pracovním i životním situacím

3. Co potřebuji vědět o zvládání svého stresu (16 hodin)

 • ujasníte si, jak vy sami reagujete na stresové situace – tělesně i psychicky
 • uvědomíte si svoje rizikové oblasti
 • zmapujete si stresory, které na Vás osobně nejvíce působí – v zaměstnání i v osobním životě
 • pod vedením lektora si vypracujete účinné strategie obrany proti stresu „šité“ na Vaši osobu
 • celkově zvýšíte svoji odolnost vůči stresu

4. Co potřebuji vědět o rozvoji zdravé sebeúcty (16 hodin)

 • ujasníte si, jak moc přirozená sebeúcta ovlivňuje mezilidské vztahy
 • zmapujete si aktuální stav svého vztahu sama k sobě, své sebeúcty a dozvíte se, jak ji dále rozvíjet a posilovat
 • znovunastavíte si hranice ve vztahu ke svému okolí
 • uvědomíte si, jak vy konkrétně můžete svoje osobní hranice chránit a na modelových situacích si natrénujete, jak odmítat nepřiměřené požadavky okolí (klientů, kolegů,...)
 • osvojíte si dva nejdůležitější nástroje pro budování sebeúcty: realizovat změny v životě a tvořivě řešit problémy

5. Co potřebuji vědět o asertivní komunikaci (16 hodin)

 • pomocí dotazníku si stanovíte, jak jste na tom s vaší komunikací – zda se uchylujete v jednání k pasivní, agresivní nebo manipulativní komunikaci a stanovíte si svoje silné a slabé stránky v komunikaci
 • ujasníte si, co byste chtěli ve své komunikaci zlepšit
 • na modelových situacích si natrénujete vybrané asertivní techniky
 • získáte větší jistotu v situacích, které vám nejsou příjemné a kterým se raději vyhýbáte, zbavíte se zbytečného strachu a obav i pocitů viny

6. Co potřebuji vědět o řízení konfliktů a náročných situací (16 hodin)

 • uvědomíte si, co je konflikt a že je to běžná součást našeho života
 • naučíte se rozlišovat konflikty konstruktivní a destruktivní a dozvíte se, jak vést konstruktivní konflikty
 • pochopíte, že každý konflikt má několik možných řešení, vyzkoušíte si, jak vybrat optimální řešení a natrénujete si jednoduché a účinné strategie řešení konfliktů
 • přestanete se konfliktů bát a naučíte se snížit svoje emoční napětí

Absolvováním kurzu splníte vzdělávací povinnost na rok 2022 i 2023.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

96 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Praha

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. P. Chvojková, Mgr. Z. Tmějová, Mgr. Tomáš Kršňák, Mgr. P. Vácha, Mgr. L. Kohoutková

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Jarní cena

16.900 Kč

Podzimní cena

16.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Lukáš Vydra

Telefon: 739 320 671

E-mail: lukas.vydra@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 6 x 2 dny.

První den kurzu začíná vždy v 9:00 hod.

Druhý den kurzu může být začátek po domluvě mezi účastníky a lektorem posunut na 8:30 hod.

 

Termíny, ve kterých bude minivýcvik probíhat:

2022 - 2023:

 • 13.-14.10., 10.-11.11., 12.-13.12.2022, 18.-19.1., 20.-21.2., 30.-31.3.2023 

  Mgr. Pavel Vácha a Mgr. Lenka Kohoutková

 •  8.-9.11., 14.-15.12.2022, 19.-20.1., 21.-22.2., 27.-28.3., 27.-28.4.2023 

  Mgr. Patricie Chvojková, Mgr. Zdenka Tmějová, Mgr. Tomáš Kršňák

 •  7.-8.12.2022, 12.-13.1., 13.-14.2., 15.-16.3., 17.-18.4., 18.-19.5.2023

  Mgr. Pavel Vácha a Mgr. Lenka Kohoutková

Reference od účastníků

 • Moc děkuji za způsob vedení kurzu, za veškeré informace a sdílení. Určitě doporučuji kurz pro každého, kdo má zájem na osobním růstu a posunu sebe sama.

 • Skvělá skupina a vynikající atmosféra – velké díky všem!

 • Lektoři Lenka a Pavel vedli kurz naprosto skvěle, díky jejich postoji se z naší skupiny stala opravdu skvělá parta lidí, která se nebála sdílet jakkoliv citlivé téma. Dlouhodobé kurzy mají dle mého názoru mnohem větší smysl (i z hlediska důvěry skupiny) než jedno až dvoudenní kurzy.

 • Bylo to výborně koncipované, prostě super!

 • Témata na sebe byla hezky navázaná.

 • Mezi jednotlivými tématy byly pro mě ideální rozestupy – 1 měsíc, abych téma zpracovala a byla udržena kontinuita.

 • Minivýcvik byl pro mě hodně inspirativní, povzbuzující.

 • Získala jsem jistotu, že není potřeba se bát komunikovat.

 • Budu se snažit víc věci promýšlet, nechodit do nich zbrkle.

 • Moje očekávání se splnilo – hodně jsem se posunula, mnoho věcí si uvědomila a vím, na čem pracovat.

 • Od každého ze skupiny přicházely podněty. Bylo fajn sdílení zkušeností.

 • Vše využiji v práci i v osobním životě.

 • Nejpřínosnější bylo, že jsme se setkávali pravidelně po delší dobu - vytvořila se fajn skupina - důvěra, bezpečné prostředí.