Manažerská akademie II.

80 hodin (5 x 2 dny)

Termíny

16.10. 2023
16.-17.10., 27.-28.11.2023, 16.-17.1., 19.-20.2., 21.-22.3.2024 Přihláška

O kurzu

Druhý cyklus Manažerské akademie navazuje na první cyklus kurzů (který má již více než 300 úspěšných absolventů) a rozšiřuje nabídku dovedností a nástrojů, které vedoucí pracovník v sociálních službách potřebuje a denodenně využívá.

Tak jako v předchozím cyklu mají i zde lektoři praxi z komerční i sociální oblasti, což jim umožňuje přinášet praktické příklady toho, co v praxi funguje. Kurzy jsou interaktivní, stavějí na modelových situacích, nácviku i zpětné vazbě.

Manažerskou akademii II. tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy.

Pro koho je Manažerská akademie II. určena:

 • pro absolventy Manažerské akademie I.

Témata:

1. Budování a rozvoj týmu (16 hodin)

Lektor: Mgr.Tomáš Kršňák

Vedení týmu je o práci s jednotlivcem v rámci týmu, budování a rozvoj týmu je o práci s celým týmem. Práce s klientem je týmová záležitost a základem je vždy dobře fungující tým.

 • pochopíte zákonitosti, podle kterých každý tým funguje, získáte ucelenou představu o jednotlivých fázích vývoje týmu a dokážete na ně adekvátně reagovat a účinně podpořit svůj tým
 • identifikujete si týmové role členů svého týmu, ujasníte si jejich silné a slabé stránky a ukážete si, jak je využít pro lepší výkonnost celého týmu
 • získáte tipy, čím můžete přispět k lepší pracovní atmosféře vašeho týmu, aby vás práce bavila, méně jste se "nadřeli" a dosahovali lepších výsledků

2. Hodnocení pracovníků (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Romana Zbořilová

Dobře vedený hodnoticí rozhovor je jedním z nejúčinnějších nástrojů nefinanční motivace, protože každý zaměstnanec chce, aby se o něj nadřízený zajímal a mluvil s ním o jeho práci - ocenil, když se mu něco podaří, a podpořil ho, když mu něco nejde.

 • pochopíte význam hodnoticího rozhovoru jako nefinančního motivačního nástroje pro své podřízené
 • osvojíte si jednoduchou, ale funkční strukturu hodnoticího rozhovoru, která funguje
 • získáte tipy, jak vést rozhovor s "obtížnými" zaměstnanci (nechce nic říct, je útočný, snaží se nadřízeného manipulovat, obviňovat apod.)
 • vedení rozhovoru si prakticky vyzkoušíte a ukážete si, jak proběhlý rozhovor zdokumentovat

3. Prezentační dovednosti (16 hodin)

Lektor: Mgr. Tomáš Kršňák

Prezentace není jen PowerPoint. Pokud chci něčeho dosáhnout, musím umět jasně a srozumitelně formulovat svoje myšlenky a působit na druhé autenticky a přesvědčivě.

 • naučíte se připravit vystoupení na veřejnosti (seznámení se změnami na poradě týmu, prezentace své služby nebo organizace na veřejnosti, uvádění benefiční akce, jednání s případným sponzorem apod.), které přesvědčí
 • získáte tipy, jak zaujmout a udržet pozornost posluchačů
 • vyzkoušíte si přípravu přesvědčivých argumentů a ukážete si, jak reagovat na otázky (včetně těch nepříjemných)
 • naučíte se pracovat s trémou a získáte větší sebejistotu

4. Manažerské vyjednávání (16 hodin)

Lektor: Jiří Nejedlý

Vyjednávání není jen výměna názorů. Je to strukturovaný rozhovor, který má předem stanovený cíl, promyšlenou taktiku a jasná pravidla. Jen tak můžete od druhých dostat to, co potřebujete, a udržet při tom korektní vztah.

 • naučíte se lépe zvládat komunikačně náročné situace - přijatelným způsobem skloubit protichůdné požadavky svých podřízených (něco za něco), domluvit se s partnerem, který má zcela odlišné představy, vyjednat podmínky spolupráce nebo všestranně přijatelné řešení
 • vyzkoušíte si, jak definovat cíle, které chcete vyjednat, a jak připravit strategii konkrétního jednání - jak naplno využít svůj "manévrovací" prostor a jak získávat druhé na svoji stranu
 • naučíte se lépe argumentovat, pracovat s emocemi a stresem během vyjednávání a reagovat tak, abyste našli cestu k oboustranně přijatelné dohodě

5. Využití principů projektového řízení při zavádění změn v organizaci (8 hodin)

Lektor: Mgr. Jan Soukup

Jakákoli změna v organizaci si žádá systematický přístup a plánování, protože i ty nejlepší nápady narážejí při realizaci na řadu překážek. Potřebné změny je totiž třeba komplexně promyslet a naplánovat a získat pro ně ostatní kolegy a další subjekty. Projektové řízení nabízí osvědčené a praktické nástroje použitelné v řadě situací (např. zavádění nové služby, zahájení spolupráce s externím partnerem, zlepšení procesu příjmu nového klienta,  rekonstrukce budovy,  vytvoření systému klíčových pracovníků, apod...). V kurzu se seznámíte s principy, které můžete s úspěchem využívat při zavádění jakýchkoli změn bez ohledu na to, zda jim říkáte „projekt“ nebo ne.

 • seznámíte se s vybranými principy projektového řízení a řízení změny, které můžete univerzálně využít
 • ukážete si, jak dobře definovat změnu, kterou chcete realizovat, abyste ji mohli úspěšně a v co nejkratším čase zavést
 • dozvíte se, co dělat, abyste pro svůj záměr získali ostatní
 • získáte praktické rady a doporučení pro své aktivity a projekty

6. Rozvoj pracovníků v sociálních službách (8 hodin)

Lektorka: Dana Čvančarová, Ph.D.

Kvalitní sociální službu můžete poskytovat jen s kvalitními lidmi. Těch je nedostatek, a tak je třeba si je připravit.

 • ujasníte si smysl vzdělávání a odnesete si řadu možností a tipů, jak můžete svoje lidi rozvíjet a posouvat, aniž byste nakupovali drahé kurzy
 • dozvíte se, jak můžete vzdělávání využít pro motivaci svých podřízených a pro jejich kariérní růst (i na nejnižších pozicích)
 • ukážete si, jak vybrat kurz, který je pro vaše kolegy vhodný, a co dělat, abyste z něj měli maximální užitek
 • dozvíte se, jak pracovat ve vzdělávání s kompetenčním modelem
 • nahlédnete pod pokličku vzdělávacích společností a můžete se zeptat na všechno, co vás k tomu zajímá

Rozsah: 5 x 16 hodin + závěrečná prezentace

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

80 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

T. Kršňák, R. Zbořilová,  J. Nejedlý, J. Soukup, D. Čvančarová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

17.900 Kč

Podzimní cena

17.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

První den kurzu začíná vždy v 9:00 hod.

Druhý den kurzu může být začátek po domluvě mezi účastníky a lektorem posunut na 8:30 hod.