Kurz pro pečující o lidi s demencí I.+II.

112 h (7x2 dny)

Termíny

20.10. 2022
20.-21.10.,23.-24.11. 2022,10.-11.1.,13.-14.2.,22.-23.3.,11.-12.4.,11.-12.5.,8.6. 2023   Přihláška

O kurzu

Kurz navazuje na tradici kvalifikačního kurzu Péče o člověka s demencí, který úspěšně běžel v Diakonii a Diakonické akademii a v roce 2022 je tomu 23 let od prvního běhu. DA je jediná, kdo takto zaměřený kurz v tomto rozsahu pro pracovníky v přímé práci nabízí.

Vzhledem k tomu, že podle nových pravidel MPSV už není možné nabízet jakkoli specializované kvalifikační kurzy, je kurz koncipovaný jako další profesní kurz. Účastníci získají osvědčení na akreditované vzdělávání v rozsahu 32 hodin na rok 2022 a 80 hodin na rok 2023.

Co se v kurzu naučíte:

Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky/ce - pečovatele/ky pobytových, ambulantních i terénních služeb k poskytování kvalitní, komplexní, důstojné a individualizované péče o lidi s různými formami demence.

Účastníci se seznámí s podstatou a průběhem onemocnění demencí, včetně možných specifických projevů v chování, které mohou lidi s demencí doprovázet, a dozvědí se, jak řešit nejčastější náročné situace v péči (hlasitý projev, neklid, nespavost, rušivé chování, agrese, apod.). Naučí se poskytovat odbornou pečovatelskou a základní ošetřovatelskou službu s ohledem na individualitu člověka s demencí a jednotlivá stádia průběhu nemoci. Dozvědí se, jak pečovat o sebe samotné, aby zvládali svoji náročnou profesi a nepodlehli zbytečně syndromu vyhoření.

Ve druhé části, která na tento kurz těsně navazuje, získají účastníci praktické dovednosti v oblasti komunikace s lidmi s demencí, vhodných forem aktivizace a individuálního plánování.

Probíraná témata:

Člověk s demencí jako celistvá bytost s vlastním životním příběhem - role a kompetence pracovníka v přímé péči v zařízení pečujícím o lidi s demencí - psychologické aspekty demence - problematické situace v péči o člověka s demencí - demence z pohledu medicíny - spolupráce zařízení s rodinou - základy ošetřovatelství pro pečující - pečovatelská zátěž a riziko syndromu vyhoření - individuální plánování jako základní nástroj pro poskytování kvalifikované péče - ochrana práv člověka s demencí - etické aspekty péče o lidi s demencí - specifika komunikace s lidmi s demencí - doprovázení umírajících - činnost jako základní východisko úspěšné péče o lidi s demencí - aktivizace lidí s demencí a její význam - práce se skupinou lidí s demencí - bazální stimulace a možnosti jejího využití při práci s lidmi s demencí - ukázky vhodných aktivizací - program Bon Appetit v pobytových službách - muzikoterapie a možnosti jejího využití - supervize v péči o lidi s demencí

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:

  • minimálně 90% účast
  • průběžné zpracovávání úkolů do portfolia
  • ústní zkouška (komisionální)

Kurz proběhne v 7 dvoudenních blocích v těchto termínech:

20.-21.10.,23.-24.11. 2022,10.-11.1.,13.-14.2.,22.-23.3.,11.-12.4.,11.-12.5.,8.6. 2023  

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

112 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

odborná garantka: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Doporučený počet účastníků

15 - 20

Jarní cena

13.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

7 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve 2denních blocích)

 

Reference od účastníků

Na kurzu jsem se dozvěděla spoustu nových informací, které již zkouším využívat v práci. Lektoři nás srozumitelným a lidským způsobem do dané problematiky zasvětili. Velkým přínosem bylo, když se vyprávěly konkrétní příběhy z praxe.

Bylo zde  plno pracovníků z pobytových zařízení a bylo zajímavé se dozvědět, jak to v takovém pobytovém zařízení chodí, protože moje práce je terénní a v pobytovém zařízení jsem nikdy nepracovala. Z každého z probíraných témat jsem si něco odnesla. Jsem ráda, že jsem tento kurz absolvovala a doporučila bych jej i ostatním kolegyním.

Na kurz jsem docházela společně s mojí kolegyní a vždy jsme se moc těšily. Tento kurz již absolvovali některé kolegyně a také byli velice spokojené.