Kreativní techniky v reminiscenci

64h (3 x 2 dny a 2 x 1 den)

Termíny

14.11. 2019
14. - 15. 11., 12. - 13. 12. 2019 a 21. - 22. 1., 18. 2. a 2. 3. 2020 Přihláška

O kurzu

Kterýkoli z dnes běžně užívaných přístupů a konceptů péče o seniory, pokud se obrací k člověku, respektuje jeho celistvost i cenu, jeho autonomii a důstojnost. Nemůže tak opomenout celý prožitý život a měl by čerpat z osobní historie a vzpomínek. Tedy využívat reminiscenci.

Reminiscenci využijete při práci se seniory, s lidmi s demencí či klienty trvale připoutanými na lůžko. Tato metoda  pomáhá k navázání a posílení vtahu mezi klientem a pečujícím a usnadňuje hledání jeho osobního cíle v rámci individuálního plánování služby.

Naučte se používat metodu reminiscence v rámci každodenní péče, a dejte tak Vašim klientům zažít pocit, že život měl a má smysl.

CO SE V KURZU NAUČÍTE:

  • používat reminiscenční podněty v každodenní péči o klienty
  • praktické tipy a podněty pro reminiscenční práci, např. jak zahrnout reminiscenci do individuálního plánu klienta
  • praktické dovednosti v oblasti reminiscenčního rozhovoru, práce s reminiscenční skupinou, vzpomínkových krabic a koláží a jak je využít, reminiscenčního divadla a využití nových médií pro reminiscenční terapii

LEKTORKY:    

Mgr. RENÁTA NENTVICHOVÁ – odbornice na reminiscenci a validaci. Absolvovala roční výcvik Reminiscence Arts in Dementia Care with the European Reminiscence Network a absolvovala mezinárodní výcvik Remembering Yesterday, Caring Today Training. Je aktivní členkou Reminiscenčního centra (reminiscencnicentrum.cz).

Mgr. VERONIKA VALENTOVÁ - psycholožka a psychoterapeutka s velkou zkušeností s poradenstvím nejen pro seniory a rodinné pečující. Na kurzech uplaňuje zkušenosti z vlastní praxe v hospicu, domově pro zrakově postižené seniory a na krizové lince Života 90.

Podzimní běh kurzu je rozložen tak, abyste splnili povinnost akreditovaného vzdělávání v roce 2019 i v roce 2020.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

64h ( 3 x 2 dny a 2 x 1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Lektor/ka

Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Mgr. Veronika Valentová

Doporučený počet účastníků

12 - 14

Cena

8.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz