Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik

600 hodin (5 let), nová komunita zahájí v září 2021.

Přihlašování do 1. kola výběrového řízení probíhá do konce května 2021.

Termín výběrového řízení je stanoven na 12. června 2021.

Termíny

12.6. 2021
Praha Přihláška

O kurzu

“Buď svůj, ostatní jsou už zabraní. “(O. Wild)

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza je psychoterapeutický směr vycházející z myšlenek filozofů Edmunda Husserla a  Martina Heideggera, u nás je tento směr spjatý se jménem filozofa Jana Patočky. Jde o jeden ze současných psychoterapeutických směrů s úplně novým viděním. Zásadním je zde opravdové setkání s člověkem, který má svůj pohled na svět a vlastní způsob prožívání.

Cílem daseinsanalýzy je prohloubení vlastního sebepoznání, pochopení své jedinečnosti a schopností. Jde o hledání možností k jejich naplňování ve svém životě i ve světě. Přináší plné pochopení toho, co to znamená být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe.

Výcvik je zaměřený na rozvoj osobnosti každého účastníka a neopravňuje k výkonu práce psychoterapeuta.

 

Jak výcvik probíhá:

Těžiště výcviku je v získávání sebezkušenosti, v poznávání sama sebe a v uvědomění a prožívání  lidské vzájemnosti. Účastníci výcviku pracují jak v komunitě, tak i v menších skupinách.  Při společné práci je důležitá otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých a péče o duši. Lektoři pracují během výcviku s různými daseinsanalytickými metodami jako je imaginace a výklad snů,  relaxační techniky,  dramaterapie, hagioterapie aj. U účastníků se rozvíjí komunikační dovednosti, sebereflexe, asertivita, podpora zdravého sebevědomí apod.

Ukončení výcviku:

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu je:

  • absolvování předepsaného počtu hodin ( tolerance 10% neúčasti)
  • vypracování celkem pěti ročních seminárních prací v rozsahu 4 – 5 stran
  • krátká nahrávka rozhovoru s klientem a její rozbor
  • odevzdání závěrečné práce v rozsahu 10 – 12 stran + v audio podobě
  • obhájení závěrečné práce

Naši lektoři jsou členy České daseinsanalytické společnosti, absolvovali psychoterapeutický výcvik v tomto směru a mají mnohaleté pracovní zkušenosti s daseinsanalytickou psychoterapií.

 

Rozsah výcviku:

Celkový rozsah výcviku je 600 hodin.

Výcvik bude probíhat nejčastěji v blocích 4 x 4 dny ročně (středa – neděle) v období čtyř let.

Součásti výcviku je 24 hodin akreditovaného vzdělávání za rok.

Cena za rok výcviku:

Cena za rok je 21.900 Kč.
Do finanční rozvahy je třeba ještě započítat úhradu za ubytování s plnou penzí, která v současných relacích nepřesahuje částku 600 Kč za osobu a den (bude upřesněno před začátkem výcviku).

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

600 hodin (5 let)

Akreditace

24 hod. akreditovaného vzdělávání / rok

Lektor/ka

Mgr. et Mgr. Pavel Vácha, Mgr. et Mgr. Lenka Kohoutková, Mgr. Pavla Státníková, Martin Vojvoda

Doporučený počet účastníků

24 - 30

Jarní cena

21.900 Kč za rok

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonie.cz