Rozhovor s právničkou Ivanou Svozilovou

Právnička Ivana Svozilová mluvila o právu a motivaci učit. 

Rozhovor s právničkou Ivanou Svozilovou
Rozhovor s právničkou Ivanou Svozilovou

Co z výčtu profesí preferujete a co vás nejvíce zaměstnává?

Nedá se říct, že bych něco preferovala. Jsem ráda, že mohu vykonávat více různorodých činností, potřebuji se neustále učit novým dovednostem a vzdělávat, abych udržela krok s měnící se právní úpravou. Co mě hodně naplňuje, je práce právníka pro neziskový sektor a lektorská činnost. Momentálně mě nejvíce zaměstnává práce sociálního pracovníka Dluhové poradny. Je to pro mě nová profese, která se svým zaměřením, způsobem práce i cílovou skupinou zcela odlišuje od výkonu advokacie.

Už třetím rokem jste lektorkou v Diakonické akademii. Co vás k nám přivedlo?

V Diakonické akademii jsem absolvovala sebezkušenostní rogersovský výcvik. V jednom z večerních programů jsem účastníkům představila něco jako „právní minimum“, tj. na co si dát pozor v právních vztazích a při uzavírání smluv.  Organizátoři školení si mě tehdy všimli, a pak mě Diakonie požádala o spolupráci. Jsem za to moc věčná, protože posluchači jsou motivovaní, vnímaví, „nutí“ mě jít neustále dopředu a tím mě nesmírně obohacují. 

Účastníci našich kurzů oceňují nejen Vaši profesionální erudici, ale také schopnost přizpůsobit výklad publiku a vysvětlit legislativu atraktivním způsobem a na praktických příkladech. Kdy jste začala přednášet „právničinu“ tak, aby jí porozuměli i lidé vykonávající jiné profese?   

Na začátku mé lektorské kariéry v roce 2012 mě školili ti nejlepší – učitelé středních škol. Když jsem k nim mluvila právním jazykem a přednášela „suchou“ teorii, tak mě přestávali sledovat a dostala jsem zpětnou vazbu, která mě utvrdila v tom, že právo je potřeba přednášet jinak. Že není důležité říkat vše jen slovy zákona, ale naopak mluvit „lidsky“ a uvádět co nejvíce příkladů z praxe, aby tomu posluchači porozuměli, a co nejvíce si z toho odnesli. A pro ty, kteří chtějí získat více informací či jít v dané problematice do hloubky, uvádím odkazy na konkrétní ustanovení zákona, na zajímavé odborné články či webové stránky, kde mohou získat vzory či více informací k řešení daného právního problému.

Co je motivem pro Vaši dlouholetou angažovanost v sociálních službách?

Jednoduše mám ráda lidi, kteří v sociálních službách pracují. Jsou ochotni pomáhat, jsou opravdoví, poctiví, nemají potřebu se přetvařovat ani povyšovat. Chtějí se vzdělávat a zlepšovat své schopnosti. Často jsou jedni z mála, kteří lidem v nepříznivé sociální situaci skutečně pomohou, přestože nemají právní vzdělání. Proto s nimi ráda spolupracuji a těší mě pomáhat jim svými právními znalostmi a zkušenostmi.

Mgr. Ivana Svozilová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia se zapojila do činnosti Bílého kruhu bezpečí, kde pomáhala 12 let jako dobrovolník. Po ukončení studia začínala pracovat v Intervenčním centru pro oběti domácího násilí, pak ji zlákala advokacie. V roce 2014 úspěšně složila advokátní zkoušku, o rok později mediátorskou zkoušku. V následujících letech vykonávala činnost samostatného advokáta a zapsaného mediátora. V současnosti pracuje jako právnička, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů a na částečný úvazek jako sociální pracovnice v Dluhové poradně.

Vedle toho moderuje Kulaté stoly pro různé sociální služby a věnuje se lektorské činnosti. Přednáší témata z mnoha oblastí českého práva (občanský zákoník, zákoník práce či ochrana osobních údajů). Od roku 2019 působí jako lektorka v Diakonické akademii.