Bazální stimulace - rozhovor s Helenou Dvořákovou

O Bazální stimulaci  a nejen o tom s Helenou Dvořákovou

Bazální stimulace  - rozhovor s p. Helenou Dvořákovou
Bazální stimulace - rozhovor s Helenou Dvořákovou

Kdy jste prvně slyšela o konceptu bazální stimulace a co Vás přivedlo k jejímu studiu?

Základní kurz Bazální stimulace jsem absolvovala v roce 2004 díky mému zaměstnavateli - Ústřední vojenské nemocnici v Praze. S konceptem BS jsme začali po proškolení aktivně pracovat a dostavily se první úspěchy.

Následné studium v zahraničí  mi opět umožnil můj zaměstnavatel, který věděl o mé jazykové vybavenosti a s ohledem na finanční náročnost kurzů BS v ČR si chtěl vyškolit vlastního lektora.

Na Vašich kurzech účastníci oceňují váš elán a vaše nadšení, které z Vás přímo tryskají. Ve své práci se setkáváte s velkou mírou bolesti a psychické zátěže. Kde se nabíjíte, abyste dokázala předávat svou pozitivní energii dál?

Zřejmě je to tím, že dělám to, co mě baví, a přijímam to se vším, co k tomu patří, tedy i s těmi bolestnějšími stránkami. Můj pracovní týden má sedm dní, ale vždycky si najdu chvilku pro sebe nebo pro své nejbližší. A jejich podpora je pro mě také důležitá.

Pokud byste měla možnost změnit něco v sociálních službách, bylo by to materiální zázemí organizací nebo větší profesní erudice pracovníků?

Díky tomu, že vzdělávání v sociálních službách je ze zákona povinné, si myslím, že erudice většiny pracovníků je velmi dobrá. A dobré mi připadá i materiální zabezpečení. Spíš bych uvítala větší spolupráci rodin s poskytovateli sociálních služeb, jejich větší propojení ve prospěch klienta.  

Jak se dá metodou bazální stimulace zlepšit kvalita života? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Příkladů za těch necelých dvacet let práce s konceptem Bazální stimulace by bylo nespočet. Je důležité říci, že se nikdy nejedná o práci jednotlivce, ale vždy je to o týmu i o rodině, o jejich vzájemné spolupráci. Možná pro větší představu bych odkázala na 16. únor - Klíč | Česká televize (lektorka vystupuje mezi 10-14 min.).  

Bc. Helena Dvořáková, DiS. Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege - vystudovala obor všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole a zdravotní vědy na 3. LF UK. Dále absolvovala certifikované výcviky v konceptu bazální stimulace v Rakousku a Německu a v současné době je jednou ze 4 certifikovaných lektorek tohoto konceptu v ČR. Jako jediná z nich má oprávnění pro přípravu dalších lektorů v tomto konceptu. Je členkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace. 16 let pracuje jako zdravotní sestra na různých odděleních nemocnic, v současné době pracuje v ÚVN v Praze jako edukační sestra a konzultantka pro bazální stimulaci. S Diakonickou akademií spolupracuje 6 let. V kurzech, které vede, se výrazně odráží skutečnost, že koncept bazální stimulace denně prakticky využívá u svých pacientů.