Na agresi trochu jinak

2. dubna 2022

Představujeme Vám rozhovor s Kateřinou Balickou, odbornicí s dlouholetou praxí ve vedení DZR pro klienty s mentálním postižením a autismem s výrazným problémovým chování. V Diakonické akademie je p. Balická lektorkou kurzu Na agresi trochu jinak

Co nám lektoři prozradili...
2. dubna 2022 - Na agresi trochu jinak

Máte velké zkušenosti s prací s lidmi s mentálním postižením. Setkáváte se zde s agresí často?

S agresí se setkávám jak v kontaktu s lidmi bez postižení, tak i s postižením. Agresi si spojuji zejména s tématem lidských potřeb. Život lidí s postižením je mnohdy více omezený právě v možnosti naplňování vlastních potřeb. A nenaplněné potřeby mohou mít významný podíl na tom, jak, jak často a v jaké intenzitě projevují lidé s postižením agresi.

 

Myslíte, že každý může pracovat s agresí?

Ano, myslím, že každý pracovník si může najít svoji vlastní cestu v práci s agresí. Takovou, která vychází z jeho historie, minulých nebo současných zkušeností s agresí, z jeho aktuálních psychických a fyzických možností.

 

Jak jste se k této práci dostala

Po studiu jsem začala pracovat v Centru pro mentálně postižené v Bruntále. Během prázdnin mne vedení Centra na 1- 2 týdny pravidelně uvolňovalo, abych mohla odjet na tábor „Pro rodiče bez rodičů“, které pro děti a dospívající s autismem každoročně pořádala a pořádá organizace APLA Praha (současný Nautis). Část táborů je určena právě lidem s problémovým, a tedy i agresivním chováním. Byla to doba, kdy se práce s lidmi s nějakou formou problémového chování měnila, vnímala jsem to jako začátek další nové etapy v sociálních službách. To mě nesmírně lákalo a dávalo mi to velký smysl. Když jsem potom dostala nabídku jít pracovat do APLA Praha na celý úvazek, váhala jsem jen chvíli. V APLA Praha jsem dostala prostor pracovat a sbírat zkušenosti prací s lidmi s problémovým chováním.

 

Není taková práce nebezpečná?

Nebezpečnost má dle mého dvě roviny – reálné nebezpečí a subjektivní pocit nebezpečí. Je dobré oběma rovinám přikládat patřičnou pozornost a umět je od sebe rozlišit. Základem je vytvořit takový krizový plán, který odpovídá fyzickým a psychickým možnostem pracovníka.

 

V DA vyučujete v kurzu Na agresi trochu jinak, kde se právě věnujete práci s vlastní agresí člověka. Dozví se tam účastník, jak ovládat třeba vztek? Mohla byste přiblížit obsah kurzu?

Kurz má dvě hlavní témata. První téma je moje vlastní agrese. Co ji způsobuje, jak vypadá, jak ji zvládám, co mi pomáhá. Druhé téma je agrese klientů. Prostřednictvím cvičení hledáme s účastníky průnik v naštvanosti jejich a klientů, se kterými pracují. Dále pracujeme s fázemi průběhu problémového chování (fáze bez agrese, fáze rozčilovací, fáze vlastní agrese a fáze zklidňovací) a hledáme pro každou fázi odpovídající postupy. Důležitou součástí kurzu je také téma lidských potřeb nebo možnosti ochrany pracovníka před problémovým chováním.  Kurz je proložený příběhy klientů, se kterými jsem se během své praxe potkala.