Náročné situace v péči o člověka  s mentálním postižením - ON-LINE

8 hodin (1 den)

Termíny

19.10. 2023
ON-LINE   Přihláška

O kurzu

Práce s klienty s mentálním postižením bývá pro asistenty velice náročná. Bez základních poznatků o tom, jak se člověk s mentálním postižením projevuje a jaké má potřeby, mohou pracovníci nevědomky takového klienta rozzlobit, ponížit nebo mu neposkytnout správnou pomoc a podporu. Často může docházet k nedorozuměním, která vedou k problémovému chování klientů. Asistenti pak obvykle pociťují vztek i bezmoc. Praktický nácvikový kurz na modelových situacích pomůže účastníkům naučit se přizpůsobit své chování a komunikaci potřebám jednotlivých klientů a vnímat, co nám klient svým chováním sděluje.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se se specifiky práce s lidmi s mentálním postižením v závislosti na míře mentálního postižení a individuálních potřeb uživatelů
  • poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit svoji komunikaci komunikačním schopnostem uživatele
  • uvědomíte si možné chyby při komunikaci s lidmi s mentálním postižením
  • prakticky si nacvičíte navázání kontaktu s klientem, využívání verbální a neverbální komunikace, sledování reakcí klienta a "čtení" toho, co nám klient svým občas problémovým chováním sděluje
  • dozvíte se základní informace o možnostech dorozumívání s lidmi komunikujícími jen neverbálně
  • dokážete si poradit v obvyklých náročných situacích s klienty (komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím, zmateným, odmítajícím nebo agresivním klientem)

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

on-line přes aplikaci Zoom

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Vladimíra Tomášová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Jarní cena

2.290 Kč

Podzimní cena

2.290 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:00 hod.