Nejbližší kurzy

Co nás čeká v příštích dnech a týdnech?

22. října 2018- 10. května 2019 Kurz pro pečující o lidi s demencí I. a II. - poslední 4 VOLNÁ místa

23. - 24. října Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby - poslední 2 VOLNÁ místa - Last minute - SLEVA 30%

24. října Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků - poslední 3 VOLNÁ místa - Last minute - SLEVA 30%

24. října Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi sociálně terapeutických dílnách? - poslední 4 VOLNÁ místa

26. října Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb

1. listopadu Bazální stimulace - nástavbový kurz - poslední 2 VOLNÁ místa

1. - 2. listopadu Možnosti práce s původci domácího násilí

5. - 6. listopadu Úzkosti a deprese u klientů s mentálním postižením a autismem - poslední VOLNÉ místo

8. - 9. listopadu Jak zvládat stres - poslední VOLNÉ místo

12. - 13. listopadu Jak úspěšně jednat s lidmi podle typologie MBTI - poslední VOLNÉ místo

13. listopadu Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb - poslední VOLNÉ místo

15. listopadu Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření - plně obsazeno

19. listopadu Přišel k nám nový klient...aneb mezilidská komunikace

19. - 20. listopadu Vedení týmu v sociálních službách - plně obsazeno

21. listopadu Úvod do krizového plánování - práce s klienty s problémovým chováním

22. - 23. listopadu Práce s agresí v sociálních službách pro lidi s mentálním postižením a autismem - plně obsazeno

22. listopadu Práce s neverbální komunikací - plně obsazeno

26. - 27. listopadu Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty - poslední VOLNÉ místo

26. - 27. listopadu Komunikace s problémovými typy lidí - poslední 4 VOLNÁ místa

28. listopadu Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků - plně obsazeno

29. - 30. listopadu Emoční inteligence - poslední 2 VOLNÁ místa

29. - 30. listopadu Naučte se řešit konflikty! - poslední VOLNÉ místo

4. prosince Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách - plně obsazeno

5. prosince Základy práce s člověkem s mentálním postižením

6. - 7. prosince Time management - poslední 3 VOLNÁ místa

10. - 11. prosince Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby

12. prosince Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

17. - 18. prosince Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik