Nejbližší kurzy

Co nás čeká v příštích dnech a týdnech?

4. září Kulatý stůl: Kdy musím a kdy nemusím uzavřít smlouvu?

6. září Kulatý stůl: Jak se pereme s GDPR?

10. září Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi chráněného a podporovaného bydlení? - plně obsazeno

13. - 14. září Komunikace s problémovými typy lidí I. a II.

14. září NOVÝ KURZ: Kde končí "sociální negramotnost" a kde se už může jednat o duševní onemocnění anebo co může v chování klientů signalizovat začínající duševní onemocnění

17. září Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb

17. - 18. září Průvodce krizovou intervencí

18. září Psychiatrické minimum - úvodní kurz - plně obsazeno

19. - 20. září Emoční inteligence - plně obsazeno

21. září Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi? - poslední 4 VOLNÁ místa

24. září Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi pečovatelské služby? - plně obsazeno

24. - 25. září Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik - poslední 2 VOLNÁ místa

26. - 27. září Jak pracovat se stěžovatelem v sociálních službách

8. října Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách - poslední 3 VOLNÁ místa

9. + 26. října Individuální plánování zaměřené na člověka

12. října Vedení porad v prostředí sociálních služeb

15. října Úvod do krizového plánování - práce s klienty s problémovým chováním